วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนธัญวิทย์ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด อันดับที่ 1 ของประเทศ

            โรงเรียนธัญวิทย์ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ (ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่)


             วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 องคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติ (สูงสุด) ในงานครบรอบ 18 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ณ โรงแรมเดอะเบอเคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

โรงเรียนธัญวิทย์ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด อันดับที่ 1 ของประเทศ              โรงเรียนธัญวิทย์ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนท...